Resurse

Ghid de consiliere profesionala a studentilor in utilizarea tehnologiilor ID
Ghid de norme etice pentru studentii de la ID-IFR
Strategia de perfectionare in tehnologia ID, anul universitar 2015-2016
Planul anual de perfectionare a personalului implicat in programele ID-IFR, in anul universitar 2015-2016
Recomandari privind proiectarea si elaborarea resurselor de studii pentru educatia la distanta
Programul de management al calitatii la programele ID-IFR
Procedura operationala a Sistemului de Control Intern (SCIM) pentru desfasurarea activitatilor centrului ID-IFR
Ghid de orientare profesionala pentru studentii de la ID-IFR
Scroll to top