DE CE SA NE ALEGI PE NOI

Tendinta de modernizare, specifica actualei societati informationale a patruns, în mod firesc si în procesul de educatie si instruire din cadrul celei mai vechi institutii de pregatire economica din România. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc sa se specializeze în acest domeniu, precum si pentru a oferi o alternativa la învatamântul clasic, Academia de Studii Economice – Bucuresti a înfiintat în anul 1998 forma de Învatamânt Economic Deschis la Distanta, în baza tuturor reglementarilor legale în vigoare. 
Învatamântul la Distanta (ID) reprezinta o forma flexibila de organizare a activitatii didactice, conceputa pentru nevoile celor care doresc sa învete, fara a-si întrerupe activitatea profesionala. Specificitatea acestei forme de învatamânt se releva prin: conceptie modulara, ritmul si locul de învatare, metodologia învatarii si sistemul de asigurare a calitatii . 
Având o traditie importanta în tarile Europei sau Statelor Unite ale Americii, sistemele ID prezinta un real potential, prin faptul ca nu impun constrângeri de timp, spatiu si ritm de învatare.

ISTORIC

Iniţierea programelor de studiu oferite prin învăţământ la distanţă a avut loc în Academia de Studii Economice din Bucureşti în anul universitar 1998-1999, în baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3457 din 23.03.1998.

Organizarea programelor de studiu ID încă din anul 1998, precum şi a celor cu frecvenţă redusă începând cu anul 2013, arată interesul constant al Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru promovarea unor programe de studii de înaltă calitate, răspunzând astfel cerinţelor actuale de formare a competenţelor profesionale cerute pe piaţa forţei de muncă şi prin oferirea unor alternative la învăţământul tradiţional.

Academia de Studii Economice din Bucureşti susţine dezvoltarea şi modernizarea programelor de studii la formele de învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR), bazându-se pe o serie de argumente:

 • Interesul şi preocuparea permanentă a Academiei de Studii Economice pentru modernizarea întregului proces de învăţământ, în concordanţă cu bunele practici europene şi mondiale.
 • Interesul constant manifestat atât de către absolvenţii de liceu, cât şi de către persoane cuprinse în intervalul de vârstă 25- 45 de ani, pentru dobândirea de competenţe în domeniul economic, certificate prin diploma eliberată de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
 • Înscrierea universităţii noastre în tendinţa actuală de creare şi susţinere a unor noi modele educaţionale pentru învăţământul superior, în limitele păstrării identităţii instituţionale şi a unei culturi organizaţionale de excelenţă.
 • Promovarea de către ASE a capacităţii şi a disponibilităţii sale de a oferi un model alternativ, de calitate, la educaţia tradiţională, dezvoltat după criteriile legislaţiei în vigoare.
 • Existenţa unei baze materiale şi a unei infrastructuri tehnologice corespunzătoare, care permit derularea eficientă a programelor de studiu ID şi IFR, prin combinarea resurselor de învăţare tradiţionale cu cele moderne.
 • online.ase.ro

  ASE Bucuresti implementeaza o noua solutie e-learning prin lansarea platformei online Blended Learning dedicata educatiei studentilor ID – IFR, sistem ce va asigura un proces modern, interactiv si mai eficient de invatare, adaptat la cele mai noi cerinte si trenduri tehnologice curente. 

  Platforma este accesibila la adresa online.ase.ro 

  Pentru accesul la platforma:

  • cadrele didactice vor utiliza username-ul si parola existente (pentru accesul in Intranet)
  • studentii vor folosi username-ul si parola de acces la pagina personala


GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță


Scroll to top