DESPRE IFR

Ce este Învățământul cu frecvență redusă (IFR)?

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reuneşte caracteristicile sistemului tradiţional cu cele ale învăţământului la distanţă, adresându-se în principal persoanelor care nu se pot încadra în programul specific învăţământului cu frecvenţă. IFR este o formă flexibilă de instruire care se distinge prin următoarele aspecte:

 1. înlocuirea orelor de predare (curs) cu activităţi de studiu individual;
 2. transmiterea resurselor de învăţare prin medii suport multiple, specifice  învăţământului la distanţă (platforme de instruire on line);
 3. întâlniri periodice student – cadru didactic, pentru desfăsurarea activităţilor aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

Particularitati ale invatamantului cu frecventa redusa

Invatamantul cu frecventa redusa constituie o alternativa la invatamantul traditional, care prezinta interes pentru cursanti din mai multe perspective:

 • procesul didactic se realizeaza atat prin studiu individual, cu resurse asigurate studentilor in cadrul taxelor de scolarizare, cat si prin intalniri directe fata in fata, organizate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, concretizate  care activitati de seminar, laborator, proiect;
 • interactiunea intre cursanti, precum si intre acestia si cadrele didactice titulare se realizeaza prin comunicare directa, dar si prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicatie (posta electronica, tehnologii web / Internet);
 • pentru asigurarea procesului de instruire, Academia de Studii Economice din Bucuresti pune la dispozitia cursantilor platforma eLearning, unde acestia pot accesa suporturile de curs, precum si alte resurse de invatare puse la dispozitie de catre coordonatorii de discipline si /sau tutori/;
 • fiecare program de studiu organizat la forma IFR se desfasora pe baza unui plan de invatamant aprobat pentru acelasi program de studiu la forma de invatamant cu frecventa. 
 • durata studiilor este egala cea de la forma de invatamant cu frecventa (3 ani).

Modul de organizare si desfasurare a activitatilor

 • Activitatile didacticespecifice programelor de studiu oferite prin invatamant cu frecventa redusa sunt activitati de seminar (S), activitati aplicative (L, P – laborator, lucrari practice, proiecte). Orele de curs de la forma de invatamant cu frecvena sunt compensate prin studiu individual (SI) facilitat de resursele de invatamant oferite fiecarui student in cadrul taxei de scolarizare.
 • Activitatile de seminar (S) au acelasi numar de ore de seminar de la forma de invatamant cu frecventa.
 • Activitatile aplicative (L,P) au acelasi numar de ore de laborator, proiect sau practica de la forma de invatamant cu frecventa.
 • Atat activitatile de seminar, cat si cele aplicative au un caracter obligatoriu si se desfasoara in sistem fata in fata. 
 • Programarea activitatilor didactice de la IFR se realizeaza pe baza Graficului de activitati elaborat in fiecare an universitar pentru invatamantul cu frecventa, cu deosebirea ca sunt alocate intervale orare in cursul dupa-amiezii.

Evaluarea cunoştinţelor

 • Potrivit metodologiei ARACIS, sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor include proceduri de evaluare formativă șevaluare finala 
 • Evaluarea formativă se realizează în sistemul de tutorat prin teste de autoevaluare și lucrări de verificare, precum și în cadrul întâlnirilor directe față în față.
 • Studenții sunt informați prin fișele disciplinelor asupra naturii evaluărilor formative, ponderea acestora în nota finală și relația lor cu rezultatele învățării.
 • Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii sau probe practice, desfășurate obligatoriu în prezența coordonatorului de disciplină și a tutorilor sau cadrelor didactice care au desfășurat activități didactice aplicative.
Scroll to top