Despre IFR

Ce este Invatamantul cu frecventa redusa (IFR)?

Invatamantul cu frecventa redusa (IFR) reuneste caracteristicile sistemului traditional cu cele ale invatamantului la distana, adresandu-se in principal persoanelor care nu se pot incadra in programul specific invatamantului cu frecventa. IFR este o forma flexibila de instruire care se distinge prin urmatoarele aspecte:

 1. inlocuirea orelor de predare (curs) cu activitati de studiu individual;
 2. transmiterea resurselor de invatare prin medii suport multiple, specifice  invatamantului la distanta (platforma de instruire on line);
 3. intalniri periodice student – cadru didactic, pentru desfasurarea activitatilor aplicative obligatorii prevazute in planurile de invatamant (seminarii, laboratoare, lucrari practice, proiecte, practica de specialitate).

 
      Particularitati ale invaatmantului cu frecventa redusa

Invatamantul cu frecventa redusa constituie o alternativa la invatamantul traditional, care prezinta interes pentru cursanti din mai multe perspective:

 • procesul didactic se realizeaza atat prin studiu individual, cu resurse asigurate studentilor in cadrul taxelor de scolarizare, cat si prin intalniri directe fata in fata, organizate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, concretizate  care activitati de seminar, laborator, proiect;
 • interactiunea intre cursanti, precum si intre acestia si cadrele didactice titulare se realizeaza prin comunicare directa, dar si prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicatie (posta electronica, tehnologii web / Internet);
 • pentru asigurarea procesului de instruire, Academia de Studii Economice din Bucuresti pune la dispozitia cursantilor platforma eLearning, unde acestia pot accesa suporturile de curs, precum si alte resurse de invatare puse la dispozitie de catre coordonatorii de discipline si /sau tutori/;
 • fiecare program de studiu organizat la forma IFR se desfasora pe baza unui plan de invatamant aprobat pentru acelasi program de studiu la forma de invatamant cu frecventa. 
 • durata studiilor este egala cea de la forma de invatamant cu frecventa (3 ani).
    

    Modul de organizare si desfasurare a activitatilor
 • Activitatile didactice specifice programelor de studiu oferite prin invatamant cu frecventa redusa sunt activitati de seminar (S), activitati aplicative (L, P – laborator, lucrari practice, proiecte). Orele de curs de la forma de invatamant cu frecvena sunt compensate prin studiu individual (SI) facilitat de resursele de invatamant oferite fiecarui student in cadrul taxei de scolarizare.
 • Activitatile de seminar (S) au acelasi numar de ore de seminar de la forma de invatamant cu frecventa.
 • Activitatile aplicative (L,P) au acelasi numar de ore de laborator, proiect sau practica de la forma de invatamant cu frecventa.
 • Atat activitatile de seminar, cat si cele aplicative au un caracter obligatoriu si se desfasoara in sistem fata in fata. 
 • Programarea activitatilor didactice de la IFR se realizeaza pe baza Graficului de activitati elaborat in fiecare an universitar pentru invatamantul cu frecventa, cu deosebirea ca sunt alocate intervale orare in cursul dupa-amiezii.

 
  Evaluarea cunostintelor 

Sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor si acordarea creditelor include proceduri de evaluare continua si finala.

 • Procedurile de evaluare continua sunt asigurate in cadrul intalnirilor directe fata in fata si au forme specifice stabilite de coordonatorii de disciplina. Ponderea acestora in evaluarea finala se stabileste de catre coordonatorul de disciplina si se precizeaza in fisa disciplinei.
 • Evaluarea finala se realizeaza in sesiuni programate semestrial, prin examene, colocvii sau probe practice, desfasurate obligatoriu in prezenta coordonatorului de disciplina.
 • Perioada de examinare se inscrie in Graficul activitatilor, publicat pe site-ul institutiei (www.ase.ro). 
Scroll to top