Programe IFR

Începând cu anul universitar 2014-2015, în Academia de Studii Economice din Bucureşti  se organizează programul de studiu la forma de învăţâmânt cu frecvenţă redusă (IFR):

Facultatea Domeniul de licentaProgramul de studii universitare de licenţăUltimul raport ARACIS
 Marketing Marketing MarketingAUTORIZARE la data de 24.04.2013
Scroll to top