Programe ID

La momentul actual, în Academia de Studii Economice din Bucureşti, următoarele facultăţi organizează programe de studiu ID:

Facultatea Domeniul de licentaProgramul de studii universitare de licenţăUltimul raport ARACIS
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)Cibernetică, Statisticăşi Informatică EconomicăInformatică Economicăacreditarela data de 17.03.2011.
Contabilitate şi Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate şi Informatică de Gestiuneacreditarela data de 17.03.2011.
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi Bănciacreditarela data de 17.03.2011.
ManagementManagement Managementacreditarela data de 17.03.2011.
 Marketing Marketing Marketingacreditarela data de 17.03.2011.
Scroll to top